Dedičstvo

Exekúcia po zosnulom

Tri roky po smrti otca, po riadnom dedičskom konaní,  mi došlo oznámenie, o exekučnom konaní. Otec si ešte pred 10 rokmi neplnil záväzky. Neviem si vysvetliť prečo po takej dlhej  dobe to vyšlo na povrch, prečo sa to nezahrnulo do dedičského konanie ? Som si našiel na nete, že firma, ktorej zostal otec dlžníkom je v likvidácii.....a zrejme si dávajú do poriadku administratívu. Je možné, že sa to bude riešiť, alebo ako ďalej postupovať? nie je to už nejaká premlčaná doba ?

Odpoveď

V prvom rade je dôležité spomenúť, že dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa len do výšky nadobudnutého majetku, čiže dedenie nemôže byť dedičom na príťaž. Čo sa týka posúdenia premlčacej doby tam je dôležité vedieť, o aký záväzok sa jedná, či občiansko právny, obchodno právny, daňový a z akého titulu vznikol, lebo pri každom z nich sú rôzne dlhé premlčacie doby.